Giá trị cốt lõi

Chất lượng

Tạo ra sản phẩm tốt nhất với chất lượng cao nhất để phục vụ cộng đồng

Đạo đức

Tôn trọng, tuân thủ các giá trị và tiêu chuẩn đạo đức trong kinh doanh và trong xã hội.

Công bằng

Công bằng với người lao động, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Khác biệt

Không ngừng nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm mới khác biệt và đột phá từ Đông trùng hạ thảo bằng lòng đam mê và sự quyết tâm.

Trách nhiệm

Gắn liền sự phát triển và lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động, khách hàng và cộng đồng xã hội.

Tầm nhìn mới

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm Đông trùng hạ thảo chất lượng phục vụ cuộc sống con người“

Hotline: 028 3848 8285
SMS:0902 721 108 Nhắn tin Facebook Zalo: 0902.721.108