Chính sách trách nhiệm xã hội

“Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai.” – Báo cáo Bruntland (1987)

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, DOHAVI luôn gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội dựa trên chính sách chất lượng “Sống khỏe mỗi ngày”.

Ba yếu tố phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội là nền tảng cho triết lý kinh doanh và sự phát triển của chúng tôi. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức và người dân địa phương để đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế tỉnh nhà, sự phát triển chung của ngành nông nghiệp, của thế hệ tương lai bằng cách tạo ra giá trị cho các bên có liên quan và gia tăng giá trị trong chuỗi giá giá trị Đông trùng hạ thảo.

Chúng tôi đặt sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong chiến lược kinh doanh bởi vì chúng tôi tin rằng chỉ có phát triển bền vững mới  đảm bảo cho những thành công lớn hơn và không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu cho thế hệ tương lai.

Hotline: 028 3848 8285
SMS:0902 721 108 Nhắn tin Facebook Zalo: 0902.721.108